Anawood luôn đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng đối với từng sản phẩm. Anawood quy định một số trường hợp về đổi, trả hàng như sau:

1. CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TRẢ HÀNG, ĐỔI HÀNG:

  • Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng.
  • Hàng bị lỗi, không đạt chất lượng.

2. CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI HOẶC TRẢ:

  • Hàng đã sử dụng, dơ, cũ hoặc hư hại.
  • Không có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ.
  • Hàng bán khuyến mãi.

3. THỜI GIAN VÀ THỦ TỤC ĐỔI, TRẢ HÀNG:

  • Khách hàng liên hệ ngay với Đại lý đặt hàng phản ánh về sự cố hàng hóa bị giao sai quy cách, không đạt chất lượng hoặc lý do khác. 
  • Đại lý có trách nhiệm trao đổi với Khách hàng về cách thức và phương thức đổi trả hàng. 
  • Đổi hàng cho Khách hàng theo đúng quy định trong thời gian sớm nhất và có sự đồng ý của Khách hàng.

 

Leave a Reply