Bảng gỗ AnaBoard – Pegboard

15.000 VND480.000 VND

Các kích thước của Bảng gỗ AnaBoard

Kích thước: 38 cm x 57 cm

Số lỗ: 04 lỗ chiều dọc và 06 lỗ chiều ngang.

Kích thước: 57 cm x 76 cm

Số lỗ: 06 lỗ chiều dọc và 08 lỗ chiều ngang.

 

480.000 VND
295.000 VND
15.000 VND
38.000 VND
45.000 VND
65.000 VND
X