Bộ chui rúc ET024

4.550.000 VND

Bộ chui rúc được chia làm 3 khối có thể ghép với nhau thành một ống liên hoàn hoặc tách ra từng khối để các bé bò qua.

X