Combo 1-6 Giường thấp Montessori

24.140.000 VND

STT
SẢN PHẨM
THỜI GIAN SỬ DỤNG
1
GIƯỜNG THẤP THANH CHẮN 120 X 200 CM
Lâu dài
2
KỆ MONTESSORI 4 TẦNG
Lâu dài
3
KỆ KHAY NHỰA ĐÔI 7 TẦNG
Lâu dài
4
THANG PIKLER
Từ 1-6 tuổi (phù hợp nhất từ 1-3 tuổi)
5
BÀN NGỒI BỆT
Lâu dài
6
NHÀ CHƠI TRẺ EM
Từ 1-6 tuổi
7
BẢNG TREO TƯỜNG SIZE L
Lâu dài
X