Giỏ đựng đồ EA003

460.000 VND

Kích thước: vuông 41 cm; cao 20 cm

X