Giường trẻ em – GC12

From 6.900.000 VND

Thông tin sản phẩm:

Chiều rộng: 160cm
Chiều dài: 200cm
Chiều cao: 53cm
Chiều cao đáy: 40cm

Giá bán: 9.700.000 đồng

Màu trắng: +1.500.000

Chiều rộng: 140cm
Chiều dài: 200cm
Chiều cao: 53cm
Chiều cao đáy: 40cm

Giá bán: 8.600.000 đồng

Màu trắng: +1.2500.000

Chiều rộng: 100cm
Chiều dài: 200cm
Chiều cao: 50cm
Chiều cao đáy: 40cm

Giá bán: 7.500.000 đồng

Màu trắng: +1.050.000

Chiều rộng: 90cm
Chiều dài: 200cm
Chiều cao: 50cm
Chiều cao đáy: 43cm

Giá bán: 6.900.000 đồng

Màu trắng: +1.000.000

 

Clear
Call Now Button
X