Giường trẻ em GC13-1

9.350.000 VND

Thông tin sản phẩm:

Kích thước đệm yêu cầu: 100 x 200 cm, độ dầy 10 cm

Chất liệu: Plywood tiêu chuẩn xuất khẩu.

 

X