– Có thể đi vững, nhanh; bé muốn được mọi người chú ý đến.

   – Làm cái gì mà được mọi người tán thưởng là bé làm đi làm lại mãi

   – Thích bắt chước người lớn bắt tay

   – Thích chơi trốn tìm, cười nức nở khi bị đuổi bắt

   – Những khả năng mà trẻ mới đạt được có thể cản trở cho những hoạt động thường xuyên của bé vidu: vì mới biết đi nên cả lúc ăn cũng không chịu ngồi yên, bé cầm được muỗng và đòi súc cơm nhưng thường nghịch hơn là ăn

   – Giai đoạn này bé tương đối bình quân và dễ chịu

Nguồn: LPV – Để hiểu về trẻ con

Leave a Reply

X