Category Archives: Hiểu về trẻ em

…Thế giới của trẻ không phải là thế giới của chúng ta. Là người lớn chúng ta đã mất liên lạc với thế giới “trẻ con” của chúng ta, và cái mà chúng ta nghỉ là ngu xuẩn, vô ích, ghê gớm thật ra rất quan trọng, sống chết nữa đối với đứa trẻ. Như vậy chúng ta nghiêm trang theo dõi sự biến triển của nó. Những lời nói, cử chỉ và thái độ của chúng ta mà chúng ta đã thấy ảnh hưởng tới những xáo trộn nơi đứa trẻ tới mức độ nào, nên tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến triển nơi đứa trẻ…

Trẻ em và Giới tính

   Làm sao giảng giải về giới tính cho trẻ em?    Nhiều cha mẹ có thể giảng giải rất minh bạch cho trẻ em về chiến tranh, hòa bình, về vũ trụ và luật tiến hóa nhưng lại rất bối rối, không biết giảng giải ra sao khi trẻ em hỏi về sự sinh[…]

Call Now Button
X