Để nắm bắt được bản chất của giáo dục Montessori, chỉ cần bước vào trong một lớp học. Đẹp, hấp dẫn và được bố trí chu đáo, căn phòng là hiện thân của từng yếu tố trong cách tiếp cận mang tính cách mạng của Maria Montessori.

bên trong lớp học montessori

LỚP TRẺ SƠ SINH VÀ TRẺ MỚI BIẾT ĐI

Giáo viên, trẻ em và môi trường là ba cạnh của tam giác học tập. Lớp học được chuẩn bị bởi giáo viên để khuyến khích sự độc lập, tự do trong giới hạn và ý thức trật tự. Đứa trẻ, thông qua sự lựa chọn của cá nhân, sử dụng những gì môi trường cung cấp để phát triển bản thân, tương tác với giáo viên khi cần hỗ trợ, hướng dẫn.

khám phá lớp học

LỚP CHO TRẺ TỪ 2.5 ĐẾN 6 TUỔI

Chương trình Montessori mầm non hỗ trợ trẻ em từ 2,5 đến 6 tuổi trở thành những học sinh độc lập, có trách nhiệm và thích học hỏi

khám phá lớp học

LỚP TIỂU HỌC

Chương trình Montessori tiểu học hỗ trợ sự phát triển và tăng trưởng của trẻ từ 6-12 tuổi

khám phá lớp học

LỚP TRUNG HỌC

Các trương trình học Montessori Trung học phù hợp để hỗ trợ sự phát triển nhận thức và kiến thức xã hội của thanh thiếu tiên từ 12 – 18 tuổi

khám phá lớp học

When a child is given a little leeway, he will at once shout, “I want to do it!” But in our schools, which have an environment adapted to children’s needs, they say, “Help me to do it alone.” And these words reveal their inner needs.

– MARIA MONTESSORI –

tìm hiểu thêm về phương pháp montessori

Leave a Reply

X
Call Now Button
%d bloggers like this: